Overzicht »

Contractboek Sphinx

Leveringsovereenkomst

Onderwerp Leveringsovereenkomst
Korte omschrijving Contractenboek

Beginjaar 1843
Eindjaar 1848
Datum 20-10-1847
Beginblad 184
Eindblad 186
Inventarisnummer 125

Bijzonderheden

Waarbij P. Regout aan de Directie van de Marine te Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen menie en scheeps-,dek-, en lichtglazen zal leveren